Nieuwsbericht

Met uw hulp 'vliegen' de Wilde Zwanen naar de Brede School in Uithuizen

Het kunstwerk Wilde Zwanen van Ploegkunstenaar Jan van der Zee verdient een plaats aan de Brede School in Uithuizen. Generaties leerlingen van de kleuterschool ‘De Zwanenhoek’ en de basisschool ‘Brunwerd’ zijn er mee opgegroeid. De school wordt binnenkort gesloopt. Het is de bedoeling dat het kunstwerk uit 1970 herplaatst wordt tegen de Brede School in Uithuizen

Het grootste deel van de kosten voor uitname en herplaatsing zijn inmiddels bijeen.

Voor het laatste deel (€ 3.100,- ) doen wij graag een beroep op kunst- en erfgoedliefhebbers. Ieder bedrag dat u wilt bijdragen is van harte welkom!

Sponsort u € 20,- of meer, dan ontvangt u het sprookje “De Wilde Zwanen”, bewerkt door Kunny Luchtenberg en geïllustreerd door Linda Bouter. Geeft u € 500,- of meer dan wordt uw naam, indien u dit wenst, vermeld in het boekje bij de lijst met sponsoren.

Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer: NL36RABO 01462.53.388 t.n.v. Heemschut o.v.v. “Zwanen” met uw naam, adres en postcode om het boekje te kunnen ontvangen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.