Nieuwsbericht

Minister: 'beleid roerend erfgoed heeft herijking nodig'

Het beleid van het Rijk op roerend erfgoed heeft herijking nodig. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gisteren gezegd tijdens een vergadering over erfgoed in de Tweede Kamer. "Wat ik in ieder geval heb vastgesteld is dat het beleid zoals dat nu is, eigenlijk onbevredigend is." De commissie Pechtold doet nu onderzoek naar bescherming van roerend erfgoed.

Minister Van Engelshoven deed deze uitspraken in een discussie over hoe in het buitenland wordt omgegaan met roerend erfgoed. De minister zei onder meer dat het nog de vraag is welke criteria er straks gebruikt moeten gaan worden om te kijken welk roerend erfgoed van nationaal belang is. Verder vroeg zij zich af welke restricties er dan aan verbonden moeten worden. 

"Ga je dan werken met een lijst? Zoja, wanneer komt er iets op? En wat doe je dan? Voor bijvoorbeeld de mogelijkheid om te exporteren en verbind je daar termijnen aan?", zo vroeg de minister zich hardop af.

Van Engelshoven zei daarop dat in ieder geval aan de hand van een aantal recente casussen duidelijk is geworden dat het huidige beschermingsbeleid onbevredigend is. "We hadden een zeer terughoudend beleid: een lijst waar al heel lang eigenlijks niets meer mee is gebeurd. We kijken nu: bevat deze lijst nu nog het hele nationale erfgoed?"

Op dit moment doet de ingestelde commissie Pechtold onderzoek naar de bescherming van roerende goederen. Dit na de discussie die is ontstaan over de verkoop van een schets van Rubens door prinses Christina. De commissie komt in oktober met een conclusie en dan gaat minister Van Engelshoven opnieuw met de Tweede Kamer in debat over de toekomst van de bescherming van roerend erfgoed.

Heemschut wijst al jaren op de problemen die er zijn door de slechte bescherming van roerend erfgoed. Vorig jaar heeft Heemschut nog fel actie gevoerd voor het behoud van het watervliegtuig Catalina, maar kon export niet meer kon voorkomen.  

Roerend erfgoed
Roerend erfgoed is erfgoed dat 'verplaatsbaar' is (in tegenstelling tot onroerend erfgoed) en 'tastbaar' (in tegenstelling tot immaterieel cultureel erfgoed). Mobiel erfgoed, zoals vaartuigen, railvoertuigen, wegvoertuigen en vliegtuigen, heeft binnen roerend erfgoed een aparte status.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.