Nieuwsbericht

Misleidt Venlo haar inwoners? Het gebouw dat er niet had mogen staan

Met de uitspraak van de Raad van State van 11 november komt een eind aan een langdurige geschiedenis rond de bouwplannen voor een MultiFunctioneleAccommodatie in Arcen. Dit grootschalige nieuwbouwcomplex wordt in opdracht van de gemeente Venlo op een historische plek tusssen de Maas, het dorp Arcen en het kasteel Arcen gebouwd.  Heemschut, de Nederlandse Tuinenstichting, Dorp & Erfgoed Arcen en veel dorpsbewoners vinden dit een aantasting van het gebied en zijn met alternatieve locaties gekomen. 

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde een jaar geleden nog in een tussenuitspraak dat het gemeentebestuur bij het verlenen van de omgevingsvergunning onvoldoende was ingegaan op de gevolgen van het bouwplan voor het open landschap en de cultuurhistorische waarden van het gebied. De belangenverenigingen Dorp en Erfgoed Arcen, Bond Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting werden in het gelijk gesteld maar de gemeente kreeg de gelegenheid de gebreken te herstellen. De bestuursrechter heeft nu uitgesproken dat de nadere motivering van de gemeente volstaat gelet op de terughoudende toetsing door de rechter hoewel twijfels blijven bestaan over de aantasting van het gebied. De Omgevingsvergunning is vernietigd door de bestuursrechter maar de rechtsgevolgen blijven in stand.

Dit betekent dat de gemeente achteraf bezien niet had mogen bouwen en nu bouwt zonder vergunning. Hoe gaat de gemeente Venlo dit uitleggen aan haar burgers? Is hiermee een precedent geschapen voor burgers die illegaal bouwen?

 

Bij de behandeling van de aangevraagde voorlopige voorziening op 4 december beloofde de gemeente Venlo nog aan de bestuursrechter het risico van de start van de bouw zonder vergunning voor haar rekening te nemen. “Als de omgevingsvergunning vernietigd wordt, zullen we hetgeen er dan staat afbreken”, verklaarde de gemeente Venlo aan de rechter. De gemeente Venlo beloofd te handhaven als de omgevingsvergunning vernietigd wordt.

 

Welk spel speelt Venlo met haar burgers ?

De contouren van het MFA zijn inmiddels een illegaal gebouw !

Doordat de gemeente haar eigen bouwplan, waar geen vergunning voor bestaat niet handhaaft, kan iedereen in Venlo hier een goed voorbeeld aan nemen.

Wie kan dit nog uitleggen, de Raad van Venlo misschien ?

 

Tussenuitspraak

Uitspraak voorlopige voorziening

Einduitspraak  


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.