Nieuwsbericht

Monumentaal kunstwerk in Leeuwarden herplaatst

De herplaatsing van het kunstwerk van Ybe van der Wielen in Leeuwarden is succesvol afgerond. Na afbraak van de oorspronkelijke locatie aan de Schieringerweg kreeg het keramische wederopbouw kunstwerk in 2017 een plaats aan de gevel van een nieuw flatgebouw in dezelfde wijk.

Aan de Schieringerweg in Leeuwarden heeft Ybe van der Wielen in 1959 op de wand van een flatgebouw een keramisch reliëf aangebracht. Dit kunstwerk bestaat uit losse keramische elementen, die op de bakstenen muur van de flat zijn bevestigd. Het heeft als titel ‘jong leven’ en stelt voor een jongen en meisje aan de voet van een boom waarin een vogelpaar nestelt.

De Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut heeft in 2016 samen met de commissie Friesland een plan voor herplaatsing ontwikkeld. Zij heeft aan de woningcorporatie Elkien en de gemeente Leeuwarden voorgesteld het kunstwerk uit te nemen en te herplaatsen op een nieuw te bouwen flat aan de Vuurdoornstraat. Daarmee blijft het werk voor de buurt behouden. Het uitzagen is uitgevoerd door van Sabben, een van de weinige bedrijven in Nederland dat is gespecialiseerd in restauratie en verplaatsing van keramische kunst. De onderdelen werden genummerd en in kisten opgeslagen in afwachting van herplaatsing op de nieuwe flat. Zowel de woningbouwvereniging als ook de gemeente Leeuwarden droegen de herplaatsing een warm hart toe en steunden het project financieel. Het kunstwerk is eind 2017 herplaatst. 

Kunstenaar Ybe van der Wielen
Ybe van der Wielen (1913-1999) heeft zijn opleiding gekregen aan de Rijksacademie van Beeldende kunsten in Amsterdam en ontwikkelt als kunstschilder een blokvormige stijl. Hij krijgt opdrachten voor wandschilderingen in een groot aantal plaatsen in Noord Nederland. Daarnaast legt hij zich toe op de keramiek, waarbij hij de beeltenis uit losse onderdelen opbouwt. ‘Jong leven’ behoort samen met ‘de Schipper’, een vergelijkbaar kunstwerk op een andere flat in de buurt, tot de beeldbepalende voorbeelden van naoorlogse monumentale kunst. Met het voornemen tot slopen van de flat aan de Schieringerweg zou ook dit kunstwerk verdwijnen. Gelukkig is dat niet gebeurd. 

http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/1811?page=27 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.