Nieuwsbericht

Monumentaal kunstwerk in Leeuwarden verplaatst

De Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut heeft samen met de PC Friesland een plan voor herplaatsing ontwikkeld.

Kunstwerk Hellingbaanflat Leeuwarden

Aan de Schieringerweg in Leeuwarden heeft Ybe van der Wielen in 1959 op de wand van een flatgebouw een keramisch reliëf aangebracht. Dit kunstwerk bestaat uit losse keramische elementen, die op de bakstenen muur van de flat zijn bevestigd. Het heeft als titel ‘jong leven’ en stelt voor een jongen en meisje aan de voet van een boom waarin een vogelpaar nestelt.

Kunstenaar Ybe van der Wielen

Ybe van der Wielen (1913-1999) heeft zijn opleiding gekregen aan de Rijksacademie van Beeldende kunsten in Amsterdam en ontwikkelt als kunstschilder een blokvormige stijl. Hij krijgt opdrachten voor wandschilderingen in een groot aantal plaatsen in Noord Nederland. Daarnaast legt hij zich toe op de keramiek, waarbij hij de beeltenis uit losse onderdelen opbouwt. ‘Jong leven’ behoort samen met ‘de Schipper’, een vergelijkbaar kunstwerk op een andere flat in de buurt, tot de beeldbepalende voorbeelden van naoorlogse monumentale kunst. Met het voornemen tot slopen van de flat aan de Schieringerweg zou ook dit kunstwerk verdwijnen.

Actie Werkgroep Monumentale Kunst

De Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut heeft samen met de PC Friesland een plan voor herplaatsing ontwikkeld. Zij heeft aan de woningcorporatie Elkien en de gemeente Leeuwarden voorgesteld het kunstwerk uit te nemen en te herplaatsen op een nieuw te bouwen flat aan de Vuurdoornstraat. Daarmee blijft het werk voor de buurt behouden. Het uitzagen is uitgevoerd door van Sabben, een van de weinige bedrijven in Nederland dat is gespecialiseerd in restauratie en verplaatsing van keramische kunst. De onderdelen zijn genummerd en in kisten opgeslagen in afwachting van herplaatsing op de nieuwe flat eind dit jaar of begin 2017. Zowel de woningbouwvereniging als ook de gemeente Leeuwarden dragen de herplaatsing een warm hart toe en zullen het project financieel ondersteunen.

 

Artikel met foto's van Willem Heijbroek


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.