Nieuwsbericht

Monumentale oranjerie landgoed Den Treek ingestort

Onlangs is geconstateerd dat de voormalige oranjerie van Den Treek (een rijksmonument) in Leusden in de loop van dit jaar vanwege achterstallig onderhoud is ingestort. Heemschut is zeer verontwaardigd over dit geval van moedwillige verwaarlozing door de eigenaar.

Het gebouw was oorspronkelijk ontworpen als oranjerie, maar het fungeerde de laatste tijd als dienstwoning bij het hoofdgebouw op de buitenplaats en was daar een karakteristiek en functioneel onderdeel van. Bij onderzoek ter plaatse bleek dat het onderhoud van het gebouw al jarenlang ter wensen overliet en niet bepaald gericht was op behoud van het gebouw. Met name het feit dat er op de ruïne geen dakpannen meer werden aangetroffen en de kapconstructie ernstig was aangetast door houtrot wijst duidelijk op bewuste verwaarlozing.

Op grond van de Erfgoedwet is het verboden om een rijksmonument te vernielen of te beschadigen. Dat geldt ook als de eigenaar langdurig nalaat om noodzakelijk onderhoudswerk te verrichten, waardoor het voortbestaan van het monument gevaar loopt Heemschut heeft de gemeente Leusden dan ook verzocht om stappen te ondernemen om de eigenaar tot restauratie en herbouw van dit rijksmonument aan te sporen.

De oranjerie in betere tijden. Foto: RCE

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.