Nieuwsbericht

Monumenten status voor de 12 naoorlogse gebouwen in Enschede gloort

Met mogelijke aanwijzing is sloop Detakerk voorkomen en krijgt gebouw herbestemming


Heemschut Overijssel en het Cuypergenootschap zijn onlangs in het gelijk gesteld in hun procedure tegen de gemeente Enschede. De uitspraak van de rechtbank in Zwolle stemt de erfgoedbeschermers hoopvol. De gemeente Enschede gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak. Zij volgen het vonnis en starten met het afzonderlijk raadplegen van bewoners en/of eigenaren. Een weloverwogen afweging van alle belangen kan vervolgens leiden tot een gefundeerde beslissing over een gemeentelijke monumentenstatus.


Waar ging het om?

De gemeente Enschede was van mening dat de gebouwen al door een ‘hoge attentiewaarde’ in de cultuurhistorische waardenkaart voldoende werden beschermd. Het feit dat er geen bijdrage aan instandhouding van de gemeente te verwachten viel, was volgens de erfgoedorganisaties geen argument om de 12 panden een gemeentelijke monumentenstatus te onthouden. Bovendien werden in het besluit alle 12 de panden over één kam geschoren. Uit de reacties van de bewoners c.q. de eigenaren bleek, dat e.e.a. veel genuanceerder lag.

Diverse organisaties in Enschede vormen samen het Forum Enschedees Erfgoed, FEE. Dat zijn SHSEL (Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker), het Architectuurcentrum, de Menno van Coehoornstichting, Heemschut Overijssel en het Cuypergenootschap. De FEE zal het verdere verloop van de gemeentelijke monumenten toewijzing blijven volgen.

 

Foto: Marcel Meijer Hof 2017. Kortenaerflats.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.