Nieuwsbericht

Monumentenaanvraag voormalig schoolgebouw Gaasterlandstraat

Heemschut Amsterdam heeft de stadsdeelcommissie Zuid verzocht om het voormalig schoolgebouw aan de Gaasterlandstraat 3-5 aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De voormalige R.K. Nijverheidsschool voor meisjes is ontworpen door de architecten G.J. de Haas, J. Chr. Heese en Th.J.N. van der Klei, en gebouwd in 1971-1973. Het pand was destijds onderdeel van een cluster van schoolgebouwen, waarvan een aantal al in de jaren tachtig gesloopt zijn. Het gebied wordt momenteel herontwikkeld, en de sloop van het pand aan de Gaasterlandstraat staat gepland voor de zomer van 2019. Nu wordt het pand gebruikt voor broedplaats Old School.

Het pand heeft een duidelijk zichtbaar betonskelet, zowel aan de buiten- als binnenkant. Samen met de gevelelementen, vensterstroken die ten opzichte van elkaar verspringen, is het pand typerend voor de functionalistische architectuur van de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Zo is het dan ook van grote architectuurhistorische waarde.

Verder is binnen in de voormalige aula een houten wandkunstwerk aanwezig van kunstenaar Wilfred Voet, dat speciaal voor de school is ontworpen. Door het bijzondere materiaalgebruik en de sterke relatie met het pand, is het werk kunsthistorisch interessant.

Heemschut pleit er daarom voor dat het schoolgebouw aangewezen wordt als gemeentelijk monument en behouden blijft. De huidige invulling als broedplaats laat zien dat het pand goed geschikt is voor hergebruik en dat het pand juist een belangrijke rol kan vervullen in de wijk.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Waardestelling voormalige school Gaasterlandstraat


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.