Nieuwsbericht

Monumentenschildjes voor provinciale monumenten Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is vandaag begonnen met het uitreiken van provinciale monumentenschildjes. De ruim 500 Noord-Hollandse monumenten kunnen dit schildje op de gevel aanbrengen. Heemschut Noord-Holland complimenteert de provincie met dit initiatief.

Met de schildjes wil de provincie de bijzondere status van onze monumenten zichtbaar maken voor iedereen. Gedeputeerde Zita Pels (cultuur & erfgoed) overhandigde vrijdag 30 augustus de eerste 2 schildjes voor een 17e eeuwse molenschuur met inpandige blokmaalderswoning in Nauerna en een 19e eeuwse watertoren in Assendelft.

Cultureel erfgoed is belangrijk voor de provincie. Daarom zet de provincie zich in om erfgoed te behouden; onder meer door stolpboerderijen, kerken, industriële gebouwen, molens en dijken helpen te behouden door restauratie of herbestemming. Met het aanbieden van de monumentenschildjes wil de provincie eigenaren bedanken voor hun inzet en helpen meer bekendheid te geven aan ons erfgoed. Het ontwerp van het Provinciaal Monumentenschildje is uniek, omdat het een combinatie is van het rijksontwerp met het provinciale wapen. Hoofdvorm en afmeting zijn gelijk, de variant zit in kleur en titel. De monumentenbordjes kunnen via een formulier worden aangevraagd.

Heemschut is blij met het initiatief van de provincie om de provinciale monumenten zo herkenbaarder te maken. De provincies Noord-Holland en Drenthe zijn de enige in Nederland die naast Rijks- en gemeentelijke monumenten ook provinciale monumenten kennen. 

Foto's: provincie Noord-Holland


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.