Nieuwsbericht

Muur van Mussert voorlopig beschermd

De Muur van Mussert kan voorlopig niet zomaar worden gesloopt. Heemschut vroeg vorige maand de gemeentelijke monumentenstatus aan en zolang dat traject loopt, is de muur beschermd. Zo meldt de gemeente vandaag in een brief.

Heemschut deed de aanvraag voor de moumentenstatus samen met het Cuypersgenootschap, Oud Ede en Oud Lunteren. De aanvraag wordt nu behandeld.

"Gedurende de aanvraagperiode is sprake van voorbescherming. Dit wil zeggen dat de Muur van Mussert niet mag worden gesloopt, gewijzigd of gebruikt op een wijze waardoor het voortbestaan in gevaar wordt gebracht zonder omgevingsvergunning. Een redelijke uitleg van ingediende anvragen is dat niet alleen verzocht is om aanwijzing van de Muur zelf, maar tevens ook van het omliggende terrein", zo schrijft de gemeente.

Er wordt nu binnen de gemeente advies ingewonnen. Binnen 26 weken moet de gemeente een besluit nemen.

Heemschut ziet de voorbescherming als een belangrijke eerste stap. Toch blijft Heemschut aandringen op een snelle aanwijzing tot Rijksmonument, vanwege het nationale belang. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.