Nieuwsbericht

Muurschildering van Folkert Haanstra in Meppel gered

In 1963 bracht Folkert Haanstra in de aula van de Hogere Burger School (HBS, later: Openbaar Lyceum) aan het Zuideinde in Meppel een muurschildering aan met een thema uit de Griekse mythologie ‘De strijd tussen Poseidon en Pallas Athene over de naamgeving van Athene’

Begin 2020 werd bekend dat het voormalige schoolgebouw deels gesloopt en verbouwd zou worden ten behoeve van een woonbestemming. De Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut (hierna: WMK) nam contact op met de gemeente Meppel. Vanwege de hoge kunst- en cultuurhistorische waarde van de muurschildering werd besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheid deze te verwijderen en te herplaatsen.

Het uitgebreide onderzoek werd uitgevoerd door Ornament Restauratie en de uitkomst was dat verwijdering slechts op één manier zou kunnen plaatsvinden: via de zeer zelden toegepaste staccomethode. Zoals veel kunstenaars uit de wederopbouwperiode experimenteerde ook Haanstra met materialen en technieken. Voor de muurschildering gebruikte hij een soort acrylaatverf die toentertijd nog volop in ontwikkeling was. Het gladde oppervlak van de schildering maakte uitname via de meer gebruikelijke strappomethode onmogelijk. In laatstgenoemd geval wordt een muurschildering in grote delen van de achterliggende muur ‘gerold’. Bij de staccomethode was verwijdering in kleinere delen en met meeneming van de achterliggende stuclaag aan de orde, een tijdrovend en dus financieel ook kostbaar proces.

De kosten werden berekend en gevreesd werd dat dit hoge bedrag middels fondsen niet kon worden geworven. Maar daar was buiten de gedrevenheid en betrokkenheid van de Meppelaars gerekend! Veel oud-leerlingen die jarenlang tijdens hun schoolperiode de muurschildering hadden gezien, bekleden nu topfuncties. Door bemiddeling van de gemeentelijk projectleider en een zeer bevlogen erfgoedbeschermer uit Meppel, werden wegen gebaand voor de WMK die de subsidieverzoeken indiende en onderbouwde. Binnen driekwart jaar was het totale bedrag rond. Er was een perfecte maar ook buitengewoon plezierige samenwerking en ook de schooldirectie liet zich niet onbetuigd: alle aanpassingen in de aula van de regioschool Stad en Esch in Meppel werden aangebracht en fysieke hulp werd geboden.

De muurschildering werd in januari 2021 in tien delen afgenomen die vervolgens op honingraatpanelen werden geplaatst waarna restauratie plaatsvond. Op 13 november 2021 werd de muurschildering in de aula van Stad en Esch herplaatst.

Deze muurschildering behoort tot de zogeheten wederopbouwperiode (1946-circa 1972) die gekenmerkt wordt door daadkracht en vooruitgangsoptimisme. Men wil onderwijs – ook middelbaar – voor jongens én meisjes. Kunstenaars willen kunst in de werk- en leefomgeving van mensen brengen omdat zij ervan overtuigd zijn dat dit het beschavingsniveau en het welzijn bevordert.

Folkert Haanstra (1920-1985) vervaardigde naast vrij werk ongeveer 70 monumentale werken in de noordelijke provincies. Hij was een monumentalist in hart en nieren want naast muurschilderingen vervaardigde hij ook mozaïeken en werken van metaal en beton.

Naast beeldend kunstenaar was hij docent aan de kunstacademie Minerva in Groningen.

De plechtige gelegenheid voor allen bij het project betrokkenen om de muurschildering op de nieuwe locatie in ogenschouw te nemen, moest vanwege coronamaatregelen worden afgelast. Maar uitstel betekent geen afstel. Zodra het kan wordt, na een interessant programma, het glas op dit voorbeeldig verlopen traject geheven!

De uitname en restauratie vonden plaats door Ornament Restauratie; de herplaatsing door Van Sabben Oud-Nederlandsche Tegelwerken. Het behoud van dit kunstwerk is in natura gesteund door Schavast BV en Stad en Esch en financieel mogelijk gemaakt door het Waarborgfonds Meppel, de gemeente Meppel, de provincie Drenthe, de Stichting Beeldende Kunst Meppel, het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, het Burger Weeshuis Meppel, de Rotary Club Meppel en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut.

Het hele traject is begeleid door de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.