Nieuwsbericht

Napoleonschuur Scharendijke gered van sloop

De Napoleonschuur in Scharendijke is gered van de sloop. De gemeente Schouwen-Duiveland verkoopt de karakteristieke schuur voor één euro aan BOEi. Die gaat de schuur opknappen. De monumentale schuur had eigenlijk al gesloopt moeten zijn, maar door krachtig optreden van Heemschut werd dat voorkomen.

De gemeente Schouwen-Duiveland stelde begin dit jaar nog dat de schuur te vervallen is om te redden. Daarop werd een sloopbesluit genomen. Heemschut dreigde daarop naar de rechter te stappen. Die dreiging had succes, de sloop werd uitgesteld en nu blijkt dus dat de schuur overgaat naar BOEi, een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed.

De schuur staat er beroerd bij, een deel van het dak is ingestort. Het is vijf voor twaalf. Het is een recht toe recht aan gebouwde schuur van zwartgeteerde gepotdekselde planken. Bijzonder lijkt dat niet want daar zijn er wel meer van in Zeeland.

Die zijn van oudsher de boerenschuren of schuurtjes van grote of kleine boerenbedrijven. Bijzonder is deze ene schuur wel degelijk. In de regionale bouwtraditie van zwart gepotdekselde houten schuren is deze echter voor een heel andere functie gebouwd: namelijk als opslag voor waterbouwkundige materialen.

Lang geleden - ook al weten we het bouwjaar niet precies - in de Franse tijd bestond de schuur al. Volgens overlevering diende de schuur als onderkomen voor soldaten van Napoleon (1810-1813). Zo ontstond de naam Napoleonschuur. In veldboeken uit de 18de eeuw stond op deze plek al ‘ s’Lands Keete’ vermeld, een naam die wat de functie betreft niet mis te verstaan is, want de eigenaar was ‘Der Lande van Schouwen’ ofwel het Waterschap. Zo vormen dijk, koepeltje, Repaerschuur of Napoleonsschuur een drie-eenheid.

De zwart geteerde Napoleonschuur heeft de status van gemeentelijk monument.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.