Nieuwsbericht

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders roept gemeenten op met spoed erfgoed in kaart te brengen

Heemschut Groningen ondersteunt deze oproep van Hans Alders

Meerjarenprogramma NCG

Erfgoedvereniging Heemschut heeft met instemming en waardering kennis genomen van het onlangs door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gepresenteerde Meerjarenprogramma. In dit programma constateert de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders de vele bedreigingen van het Groninger erfgoed door de gevolgen van de gaswinning (aardbevingen en verzakkingen). Hij vreest het mogelijk ondersneeuwen van het cultureel erfgoed in het schadedossier, terwijl het erfgoed juist zo belangrijk is voor de leefbaarheid en de identiteit van de provincie.

Oproep inventarisatie karakteristiek en waardevol erfgoed 

Vooral zijn klemmende oproep aan de gemeenten om alle waardevolle en karakteristieke erfgoed te inventariseren, registreren en een formele juridische status te geven, wordt door Heemschut van harte ondersteund. De gemeenten zijn al in een eerder stadium door de erfgoedvereniging erop gewezen dat het ontbreken van een formele monumentenstatus nadelig kan uitpakken voor het getroffen erfgoed, en daarmee ook de kwaliteit van het betreffende dorps- of stadsgezicht. Zonder een monumentenstatus kan gemakkelijker tot sloop worden overgegaan of kunnen bijvoorbeeld goedkopere materialen gebruikt worden. Hierdoor kan afbreuk gedaan worden aan het woongenot en worden de bewoners/eigenaren hiermee in feite financieel benadeeld. De plaatsing van erfgoed op een monumentenlijst is duidelijk in het voordeel van de eigenaar en het voorkomt discussies achteraf. Plaatsing van een pand op een monumentenlijst geeft het een extra juridische status en meer ruimte voor extra financiën voor herstel.

Reactie Heemschut Groningen

De NCG zal nu in samenwerking met de provincie initiatieven nemen voor een inventarisatie van het culturele Groninger erfgoed. Op basis van deze informatie kunnen de gemeenten dan hun eigen gemeentelijke monumentenlijst opstellen.

Heemschut sluit zich aan bij deze aanpak en adviseert de gemeenten dringend om met spoed werk te maken van een gemeentelijke monumentenlijst.

 

Zienswijze op Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, d.d. 8 november 2015


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.