Nieuwsbericht

Nieuwbouwplan Kerkplein Arnhem dient bestaande kwaliteiten en aanwezige archeologie te respecteren!

Heemschut stuurt zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan Kerkplein Arnhem en spreekt in bij de Raad

Heemschut kan zich voorstellen dat een verbetering van de binnenstad met de Rijn op het verlanglijstje staat van Arnhem. Bij een eventuele bebouwing van het Kerkplein dient rekening te worden gehouden met bestaande kwaliteiten van de monumentale Eusebiuskerk en de onder het plein aanwezige archeologie. Dat is wat Heemschut Gelderland in haar zienswijze en tijdens de Raadsvergadering naar voren heeft gebracht. 

Los van het feit dat een nieuw filmgebouw en woningen op deze locatie wel of niet wenselijk is, dient het ontwerp afgestemd te zijn op de historische omgeving waarin het komt te staan. Eventuele nieuwbouw op het Kerkplein dient niet alleen passend te zijn in de gehele omgeving, maar moet primair de Eusebiuskerk respecteren. Zowel wat uiterlijk/hoogte, bestemming, als exploitatie betreft.

Heemschut Gelderland mist waarborgen voor een goede omgang met de historische omgeving in het ontwerp-bestemmingsplan Kerkplein en in de verschillende ontwerpen voor de nieuwbouw. Alleen in het ontwerp van DP6 architectuurstudio wordt gerefereerd aan de historische situatie. Zij gebruiken oude (straat)patronen, door een nieuwe ¨Torensteeg¨ te integreren en daarmee een zichtlijn op de kerktoren, door het bouwblok heen, te creëren.

Een deel van het bouwblok zou moeten worden ingevuld met woningbouw en commerciële functies. Deze zijn thans aan de kant van de Eusebius geprojecteerd. Dat komt er feitelijk op neer dat de Eusebius ´de rug wordt toegekeerd´; wij achten dit niet acceptabel. Heemschut beveelt aan om het gehele beganegrond-niveau van het bouwblok een (semi-) publieke functie te geven (waarmee een soort overdekt plein ontstaat) en de andere functies op de etages te realiseren.
Mede om die reden vinden wij het wenselijk het gehele bouwblok integraal te ontwerpen en niet tevoren exact de grens tussen de diverse functies (theater, commercieel, woningen) vast te leggen.

 

Inspraakreactie Heemschut Gelderland in raadsvergadering, 16 februari 2016

Ondersteuning zienswijze Vereniging Stadsschoon Arnhem, 6 december 2015

Definitieve ontwerp, op Arnhem-Direct.nl, 16 februari 2016

Ondersteunende reactie op blog Arnhems Erfgoed van Ben Schattenberg op standpunt Heemschut, 19 februari 2016

 

Dossier Kerkplein Arnhem Heemschut


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.