Nieuwsbericht

Nieuwe brochure Werkgroep Monumentale Kunst is uit!

In de folder kan een ieder lezen over het doel, werkwijze, activiteiten en resultaten van deze werkgroep

Opichting Werkgroep Monumentale Kunst

Op 26 november 2014 is binnen erfgoedvereniging Bond Heemschut de Werkgroep Monumentale Kunst opgericht om expertise en ondersteuning te bieden bij de redding, conservering/restauratie en herplaatsing van architectuurgebonden of monumentale kunst uit de wederopbouwperiode (circa 1946 tot circa 1970). Helaas worden veel van deze bijzondere kunstwerken bedreigd doordat het gebouw waarop of waarin het is aangebracht wordt gesloopt. Heemschut probeert dit type kunstwerken te redden via herplaatsing.

 

Monumentale wandkunst uit de wederopbouw

Monumentale wandkunst is kunst die een vast onderdeel uitmaakt van een gebouw. Dat kunnen mozaïeken, betonreliëfs, wandschilderingen, glas-in-loodramen of wandtapijten zijn. Deze periode wordt gekenmerkt door een nieuw elan dat gepaard gaat met een ware bouwexplosie. Beeldend Kunstenaars willen deze nieuwe gebouwen van kunstwerken voorzien en zetten in 1952 een Vereniging van beoefenaars der monumentale kunsten op. Dat leidt na veel lobbywerk tot een concreet resultaat in de vorm van een percentrageregeling. 1,5% van de totale bouwsom van overheidsgebouwen wordt gereserveerd voor het aanbrengen van kunst. Zo ontstaat een bijzondere samenwerking tussen opdrachtgevers, architecten en kunstenaars. 

 

Werkwijze WMK

De Werkgroep bestaat uit enthousiaste liefhebbers en professionals die zich inzetten voor behoud, conservering/ restauratie en herplaatsing van de monumentale kunst in Nederland. Het redden gaat soms vanzelf, vaker moet er tot het uiterste toe voor gestreden worden. Vaak lukt dat, soms helaas ook niet. Uiteindelijk wil de werkgroep meer bewustwording bij architecten en beleidsmakers creeëren voor de waarde van deze wandkunst. De meest duurzame manier van behouden van een monumentaal kunstwerk gebeurt als het gebouw waarop of waarin het zich bevindt wordt hergebruikt. Mocht het gebouw toch gesloopt worden dan kan het kunstwerk als bestaande kwaliteit worden toegevoegd aan de nieuwbouw. Kunstwerken kunnnen ook een andere plek krijgen. 

HEEMSCHUT HEEFT OOK U NODIG! Kent u monumentale kunst dat moet verdwijnen of dat bedreigd wordt, meldt het ons.

contact: johanna.jacobs@kpnmail.nl

 

Brochure Heemschut Werkgroep Monumentale Kunst

 

Zie voor dossiers: Heemschut Thema Wederopbouwkunst  

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.