Nieuwsbericht

Nieuwe Erfgoedwet: mate van bescherming van interieurensembles?

Bestuurskundige prof. dr. inge van der Vlies reageert in haar artikel op de reikwijdte van bescherming van historische interieurensembles in de nieuwe Omgevingswet

Per 1 juli 2016 zal Nederland een nieuwe wet hebben: de Erfgoedwet. Deze wet zal onder andere de Monumentenwet1988 (Mw 1988) en de Wet behoud cultuurbezit (Wbc) gaan vervangen.  Nieuw in de Erfgoedwet is dat nu ook een interieur in samenhang met een rijksmonument kan worden aangewezen als ensemble. Het geheel van rijksmonument, interieur en de losse interieuronderdelen of cultuurgoederen moeten samen wel van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn. De minister houdt een informatiesysteem van aangewezen ensembles bij.

Lobby bescherming interieurensembles

Heemschut heeft in de lobby voor de Erfgoedwet gepleit voor extra aandacht en bescherming voor historische interieurensembles. Zij participeert in een werkgroep van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waarin toonbeelden bijeen worden gebracht. De toonbeeldenlijst is een opstap naar het Register voor interieurensembles. Heemschut ziet het register als kans voor bescherming van waardevolle interieurensembles.

Hoever reikt rechtsbescherming?

De rechtsbescherming van het roerende deel van het ensemble lijkt op grond van de nieuwe Erfgoedwet overigens toch nog wat zwak. In haar artikel zal bestuurksundige prof. Dr. Inge van der Vlies hier nader op ingaan.

 

Artikel Ensembles in het recht, door Prof dr. Inge van der Vlies, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en Kunst en Recht aan de Universiteit van Amsterdam. 

Dit artikel vormt de neerslag van een lezing die zij hield op de studiedag ‘Erfgoedensembles op kastelen en buitenplaatsen’, de gecombineerde bijeenkomst van het Interieurplatform en het Platform Kastelen en Buitenplaatsen, Kasteel Amerongen, 11 maart 2016.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.