Nieuwsbericht

Nieuwe statuten voor Heemschut

Bij de notaris zijn vrijdag de nieuwe statuten voor Heemschut gepasseerd. Daarmee kent de vereniging nu een Bestuur en een Raad van Toezicht.

Een lange, bijzondere ledenvergadering, begon op 1 juni in Leeuwarden na afloop van de reguliere AVL en is op een plezierige en constructieve wijze voortgezet op 29 juni in Amersfoort. Deze belangrijke vergadering heeft geresulteerd in een wijziging van de statuten van onze vereniging. De voornaamste insteek van de wijziging is de vorming van een kleiner Bestuur en de instelling van een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht die is ingesteld bestaat uit leden van de provinciale commissies van Heemschut.

Tijdens de vergadering van 29 juni werden drie amendementen aangenomen. Een ervan beperkt het aantal bestuursleden tot vijf, de ander maakt het mogelijk dat ook leden van door het bestuur ingestelde thematische werkgroepen, zoals de Werkgroep Monumentale Kunst, vertegenwoordigd kunnen zijn in de RvT.

Na het passeren van de akte zijn volgens besluit van de AVL de leden van het huidige Dagelijks Bestuur benoemd tot Bestuur ad interim. Een aantal leden dat onder de oude statuten bestuurslid was, zal terugkeren als lid van de Raad van Toezicht. De RvT stelt profielen op en gaat op zoek naar een voorzitter en bestuursleden, die door de AVL zullen worden benoemd.

Foto: Voorzitter a.i. Jan van Gils en secretaris a.i. Pier Bosch tekenen de akte. 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.