Nieuwsbericht

Nij Nittersum (Stedum) moet monument worden

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben in samenspraak met dorpsbewoners een monumentenaanvraag ingediend voor het complex Nij Nittersum in Stedum bij de gemeente Eemsdelta.

De erfgoedorganisaties vinden het een bijzonder complex: het is het eerste complex dat gebouwd is voor ouderenhuisvesting na de oorlog en symboliseert daarmee de opbouw van de verzorgingsstaat. Daarbij is het een mooi voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Het complex verkeert nog in goede staat en veel authentieke details zijn nog aanwezig.

Afbraak is niet alleen zonde vanuit cultuurhistorisch oogpunt, het getuigt ook van gebrek aan ambitie om circulair om te gaan met de bestaande bebouwing: herbestemming moet toch geen grote opgave zijn. Het complex is omringd door groen en het vormt als het ware een hofje binnen Stedum. Het grenst aan de rand van het beschermde dorpsgezicht. Voldoende reden voor de erfgoedorganisaties om een beschermde status aan te vragen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.