Nieuwsbericht

Offert Emmen de bevrijdingsboom op voor woningen?

Heemschut Drenthe heeft een brief gestuurd naar het college van gemeente Emmen over de voorgenomen functiewijziging van het Generaal Maczek Plantsoen. De bevrijdingsboom die in dit plantsoen staat om de bevrijding van Emmen in 1945 te gedenken, dreigt te worden opgeofferd voor nieuwbouwwoningen.

Het plantsoen ontleent zijn naam aan Generaal Maczek. Onder zijn leiding bereikte de Poolse troepen de stad op 10 april 1945. Later werd in het plantsoen een lindeboom geplant die jarenlang het decor vormde voor de herdenking. De herdenking vindt tegenwoordig plaats op een andere locatie, maar de bevrijdingsboom is gebleven. 

Heemschut Drenthe heeft onlangs vernomen dat de gemeente voornemens is de functie van het plantsoen te wijzigen van groen naar wonen. De commissie verzoekt het college om niet in te stemmen met de wijziging. Het betreft hier, zo schrijft de commissie, ‘een plantsoen en een specifieke boom met een belangrijk historische, maar vooral ook emotionele waarde. De boom staat voor de onderdrukking van alle mensenrechten tijdens de bezetting en voor vrijheid’.

Eerder spraken ook bewoners zich al uit tegen de plannen. Zij beschuldigden de gemeente ervan weinig respect te tonen voor de betekenis en de cultuurhistorie van de boom. Heemschut Drenthe wijst de gemeente in haar brief dan ook op het verdrag van Faro, dat de betekenis van erfgoed voor de samenleving centraal stelt. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.