Nieuwsbericht

Oldambster boerderij van Westerwoldse type in Onstwedde toch behouden

Heemschut Groningen blij dat nieuwe eigenaren met veel passie restauratie van grootse boerderij ter hand nemen!

Oldambster boerderij van Westerwoldse type

De huidige karakteristieke Oldambster boerderij van Westerwoldse type aan de Dorpsstraat 1 te Onstwedde is uit 1905. Echter, op dezelfde plek heeft al honderden jaren een boerderij gestaan. Telkens werden deze gebouwen verwoest. Het huidige pand is bijzonder om zijn markante ligging en heeft in 2002 de status van gemeentelijk monument gekregen van de gemeente Stadskanaal.In 2013 wilden de toenmalige eigenaren van de monumentenstatus af om de grond beter te kunnen verkopen. Daarvoor was al tien jaar niets aan onderhoud gedaan. 

Sloop dreigt

Stadskanaal heeft in 2013 de monumentenstatus ingetrokken en snelle sloop dreigde. Heemschut en Cuypersgenootschap tekenden hiertegen bezwaar aan. Na een mediationpoging door de gemeente zijn beide organisaties akkoord gegaan met de afvoer van de monumentenlijst. Ze zijn akkoord gegaan met bescherming van het open karakter van het terrein door middel van het bestemmingsplan en de welstandsnota. De erfgoedverenging trekt het bezwaar in. Eventuele nieuwbouw dient rekening te houden met de ligging van de boerderij en de schuur op het erf en in het dorp.

Boerderij toch behouden

De boerderij stond lang te koop, maar opeens melden de heer en mevrouw Nijenbrinks zich als potentiële kopers in 2015. Ze wilden niet slopen, maar de boerderij in ere herstellen om er te gaan wonen. De familie droomde altijd al van het wonen in een boerderij. Ze kunnen nu hun droom verwezenlijken.

Heemschut Groningen is zeer te spreken over dit initiatief van de nieuwe bewoners. Ze wensen hen veel succes bij de restauratie en renovatie van deze voor Onstwedde belangrijke boerderij.

 

Dagblad van het Noorden, 31 augustus 2016

 

Heemschut dossier Oldambster boerderij


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.