Nieuwsbericht

Omgevingswet naar Binnenlandse Zaken

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) wordt verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Ook de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening (waaronder de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie) en het Kadaster verhuizen mee van het oude ministerie van Infrastructuur & Milieu naar BZK. Zo meldt Binnenlands Bestuur.

Dat maakte minister-president Rutte gisteravond bekend na afloop van het constituerend beraad, de oprichtingsvergaderingvan het nieuwe kabinet. Insiders hielden al langer rekening met de verschuiving. De invoering van de Omgevingswet – na het laatste uitstel door voormalig I&M-minister Schultz nu gepland voor 1 januari 2021 - zal de komende jaren eerder een bestuurlijke dan een ruimtelijke operatie betekenen. Ook de afgelopen jaren was BZK al nauw bij de ontwikkeling van de wet betrokken.

Heemschut houdt de invoering van de Omgevingswet in de gaten. De nieuwe wet gaat op veel terreinen een grote impact hebben op het werk van de erfgoedvereniging. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.