Nieuwsbericht

Onderzoek gevraagd voor oudste bebouwing Zaamslag

Heemschut Zeeland wil bij ontwikkelingsplannen behoud ruimtelijke kwaliteit en meer voeling met de geschiedenis van deze plek!

Sloopplannen Zaamslag

In de loop van de tijd zijn twee historische panden Plein 28 en 29 en achterliggend schoolgebouw in Zaamslag zwaar verminkt door de vestiging van een garagebedrijf. Onder de moderne schil zitten echter nog restanten van de originele gevels en daken.  De overige panden aan dit centrale Plein van Zaamslag zijn nog in redelijke tot goede staat en vormen een karakteristiek ensemble, waar een aantal monumenten deel van uitmaken. De gemeente Terneuzen, waartoe Zaamslag behoort, heeft het voornemen beide panden en de voormalige school te slopen en daar hoogbouw te plegen, die sterk uit de toon valt bij omringende bebouwing.

Oudste bebouwing

Inwoners van Zaamslag hebben hun bezwaren daartegen gemeld en de pc Zeeland heeft dit verwoord in een schrijven aan de gemeente. Daarin wordt gepleit om aan de hand van afbeeldingen van de oorspronkelijke panden aangepaste nieuwbouw te plegen en zo mogelijk de nog aanwezige gevel- en kapdelen daarin terug te brengen. Van het  schooltje aan de Veerstraat is de oorspronkelijke gevel nog aanwezig. Daarvoor staat een onderwijzerswoning uit de 19e eeuw. Het gebouw daarnaast (Plein 29),  is een oude herberg met als huisnaam 'De Vergulde Appel'. Het dateert uit de 18e eeuw, maar alleen de kap is nog origineel.

Heemschut wil bouwhistorisch en archeologisch onderzoek

Naast aangepaste nieuwbouw en gedeeltelijke reconstructie vragen wij ook uitvoering van een verplicht bouwhistorisch en archeologisch onderzoek.

 

Brief Heemschut naar college van B&W van Terneuzen, 30 november 2015


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.