Nieuwsbericht

Onrust rond plannen bij houtzaagmolen De Jager, Woudsend

Er is onrust in Woudsend over een nieuwbouwplan van zeilschool Het Molenhuis voor vervanging van de historische knechtenwoningen bij houtzaagmolen De Jager. Deze knechtenwoningen maken samen met het monumentale Molenhuis deel uit van een uniek en nog compleet cultuurhistorisch ensemble van houtzaagmolen De Jager.

Het gepresenteerde plan vormt een ernstige bedreiging voor de cultuurhistorische waarde van dit unieke complex, reden waarom de Historische Kring Woudsend een monumentenstatus heeft aangevraagd. Men vreest een plotselinge sloop en heeft de hulp van Heemschut ingeroepen. Heemschut heeft het college nog eens gewezen op de door Historische Kring Woudsend en omwonenden gevraagde (voor)bescherming en onderzoek naar gemeentelijk monument van de knechtenwoningen.

Het plan voor “upgrading” viel ook bepaald niet in goede aarde bij de vele vrijwilligers die de houtzaagmolen draaiende houden. Zeilschool en houtzaagmolen, weliswaar in eigendom gesplitst, functioneren tot nu toe op een adres in goede harmonie. Die harmonie lijkt nu verstoord. Heemschut heeft bij het College benadrukt dat het van het grootste belang is dat alle betrokken partijen – zeilschool-ondernemer, stichting Houtzaagmolen De Jager, de Hollandsche Molen en andere molenorganisaties, Historische Kring Woudsend en omwonenden met elkaar om tafel gaan en samen tot een oplossing komen, die naar aard en schaal passend is in het Beschermd Dorpsgezicht Woudsend. Dat is in belang van heel Woudsend en van houtzaagmolen De Jager als de gastvrije trekpleister van Woudsend. Een goede regie van de gemeente is hierbij onontbeerlijk.

Foto: Piet van der Meer
Foto: Piet van der Meer

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.