Nieuwsbericht

Onthulling gevelkunstwerk Gé Verhulst te Eindhoven

Op 21 oktober 2021 vond bij het Ketelhuis op Strijp-S de onthulling plaats van een bijzonder stukje Eindhovens erfgoed. Het betreft het herbestemde kunstwerk dat Gé Verhulst in 1963 vervaardigde voor de buitengevel van de Katholieke Detailhandelsschool, later het Van der Puttlyceum in Eindhoven. Deze school werd in 2018-2019 gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouwwijk Vijf van Vorst. Het kunstwerk heeft nu een prachtige plek gekregen tegen de buitengevel van het door Woningcorporatie Sint Trudo herontwikkelde Ketelhuis aan het Ketelhuisplein.

‘Vorming, creatie en verkoopkunde’ is een waardevolle en uitgesproken exponent van de wederopbouwperiode (circa 1946-1970) die gekenmerkt wordt door een enorme daadkracht gepaard aan vooruitgangsoptimisme: nooit meer oorlog, Nederland opbouwen en dan beter als het was, onderwijs – ook middelbaar – voor jongens en meisjes, welvaart voor iedereen. Een belangrijk kenmerk van de wederopbouwperiode is de samenwerking tussen opdrachtgevers, architecten en beeldend kunstenaars. Kunstenaars krijgen opdrachten monumentale kunstwerken te maken die de monotonie van de nieuwbouw moeten doorbreken. De rijksoverheid voert na een felle strijd van beeldend kunstenaars in 1952 een percentageregeling in, waarbij 1,5% van de totale bouwsom van overheidsgebouwen zoals gemeentehuizen, scholen, ziekenhuizen, postkantoren en brandweerkazernes, wordt gereserveerd voor het aanbrengen van kunst. Het ideaal is om kunst op een laagdrempelige manier bij de mensen te brengen.

Gé Verhulst (1932-2020) realiseerde zo’n 35 monumentale kunstwerken in de periode 1960-1987. Verhulst heeft in dit kleurrijke dynamische mozaïek de meest uiteenlopende materialen gebruikt: natuursteen, marmer, kiezels, glas, tegels. Het geheel wordt omvat door een betonnen band.

De Werkgroep Monumentale Kunst van erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft het hele traject van uitname, restauratie, herplaatsing en financiering geleid. De realisatie vond plaats met financiële steun van CRA Vastgoed, de gemeente Eindhoven, Rabobank Regio Eindhoven, het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, de Gravin van Bylandt Stichting en in het bijzonder Woningcorporatie Sint Trudo.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.