Nieuwsbericht

Ontwikkeling woningbouw op het Oosterveld in Norg kan beginnen

Heemschut Drenthe, AWN en Milieufederatie tekenen bezwaar aan tegen het raadsbesluit

Plannen Oosterveld

De gemeenteraad van Norg heeft op 20 april jl in een raadsbesluit ingestemd met
de voorgestelde wijze van het in ontwikkeling nemen van het Oosterveld in Norg en hiervoor de grondexploitatie Oosterveld-grondbank en Oosterveld fase-1a vast te stellen. Daarmee is de weg vrijgemaakt om te gaan bouwen op het Oosterveld. Op een oude es worden 225 woningen gefaseerd aangelegd. Fase 1a waarvoor toestemming is gegeven begint nu op basis van het in 2007 vastgestelde bestemmingsplan. Een ontsluitingsweg wordt aangelegd en 7 woningen gaan in de verkoop en de grond wordt bouwrijp gemaakt. In fase 1b wordt een nieuwe rondweg aangelegd en een nieuw bestemmingsplan voor de overige woningen gemaakt.

Bezwaar

AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie Noord Nederland, Heemschut Drenthe en de  Drentse Milieufederatie hebben bezwaar ingediend tegen dit raadsbesluit. De organisaties voeren onder andere aan dat een aantal stukken niet openbaar zijn gemaakt. De archeologische onderzoeken die aan het besluit ten grondslag liggen zijn sterk verouderd en onvolledig. De organisaties voelen zich in hun belang ter bescherming van boven- en ondergronds erfgoed en landschap geschaad.

Heemschut Drenthe is van mening, dat woningbouw op het Oosterveld uit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt nog steeds ongewenst is. Er zijn veel andere mogelijkheden binnen de gemeente waar het minder schadelijk is. In 2007 heeft het landelijk bureau van Heemschut het Oosterveld nog als 10 meest bedreigde erfgoederen van Nederland aangewezen.

Op 3 augustus dient het bezwaar voor de bezwarencommissie van de gemeente Noordenveld.

 

Bezwaar tegen raadsbesluit, 28 april 2016

 

Heemschut dossier Oosterveld Norg


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.