Nieuwsbericht

Ook directeuren Nederlandse musea ondersteunen pleidooi Heemschut en Cuypersgenootschap tot behoud Wiegmanraam Valeriuskliniek

Directeuren willen dat meer zorg besteed wordt aan behoud van Wiegmanraam op huidige locatie

Bezorgdheid directeuren Nederlandse musea

In een brief gericht aan de gemeenteraad van Amsterdam hebben (oud)directeuren van de grootste Nederlandse musea hun bezorgdheid geuit over de toekomst van het voor de Nederlandse kunst belangrijke glas-in-lood-raam van Matthieu Wiegman. Het raam hing in de Valeriuskliniek maar ligt nu opgeslagen zonder uitzicht op herplaatsing. Het gaat de directeuren aan het hart dat zo roekeloos met dit belangwekkende kunstwerk wordt omgesprongen. Wanneer het raam niet teruggeplaatst wordt in het complex dat op de plaats van de Valeriuskliniek gaat verrijzen, zal het, zoals Heemschut en het Cuypergenootschap naar voren brengen, vrijwel onmogelijk zijn om er een andere bestemming voor te vinden, hetgeen het einde van het raam zou betekenen.

Weerloos kunstwerk?

Het is daarom niet te begrijpen dat bij een kwestie die zozeer het behoud van Nederlands cultureel erfgoed betreft een projectontwikkelaar de vrije hand is gelaten om zijn persoonlijke smaak te volgen. Deze projectontwikkelaar, de DeJonggroep, rechtvaardigt, in zijn Nieuwsbrief van 31 januari, zijn onwil om het raam terug te plaatsen met de redenering dat het niet past bij  ‘een transparant en blij gebouw, dat niet meer aan een ziekenhuis doet denken’. Wiegman wilde met het raam, dat hij een arcadische thematiek gaf en uitvoerde in een feest van vrolijke kleuren, die naar boven toe steeds lichter worden, de beschouwers juist blij maken en hen de ziekenhuisomgeving doen vergeten. Het gemak waarmee de projectontwikkelaar het karakter van het kunstwerk onrecht doet door het connotaties toe te schrijven die het juist niet bezit, illustreert weer eens, om met de dichter te spreken, hoe weerloos iets van waarde is. En dat is helemaal zo als er geen andere bevoegden blijken te zijn die de waarde van dit kunstwerk willen erkennen en beschermen. De directeuren sluiten zich aan bij pleidooi tot behoud.

 

Brief museumdirecteuren aan gemeenteraad Amsterdam, 17 februari 2017


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.