Nieuwsbericht

Op zoek naar bedreigd spoorwegerfgoed

In Europa is volgend jaar, 2021, uitgeroepen tot het ' Europees Jaar van het Spoor'. Om die reden zoekt de EFAITH, als Europese federatie van verenigingen die zich inzetten voor industrieel en technisch erfgoed, voorbeelden van bedreigd erfgoed uit deze unieke sector. Iedereen wordt opgeroepen om bedreigd spoorwegerfgoed in te sturen.

De nadruk ligt op de redding van bedreigd spoorwegerfgoed - want in alle landen staan stations te verkommeren, verroesten oude lokomotieven. Door COVID-19 lijken ook een aantal door vrijwilligers beheerde en uitgebate erfgoed spoorlijnen bedreigd, omdat de noodzakelijke inkomsten nu reeds gedurende meer dan drie maanden wegvielen, en ook volgende maanden er problematisch uit zien.

Er wordt gewerkt aan een database van bedreigd erfgoed, telkens gekoppeld aan een oproep om mee te werken aan of bij te dragen tot behoud en redding.

Onderaan de webpagina http://industrialheritage.eu/2021/European-Year-Rail/ENDANGERED is een vragenlijst in zes talen te vinden, waarmee burgers en organisaties bedreigd spoorwegerfgoed kunnen signaleren. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.