Nieuwsbericht

Open ruimte in Marken dreigt dicht te slibben

Zowel nationaal en internationaal is Marken een geweldige publiekstrekker. Men komt erop af, omdat het een zeer karakteristieke bebouwing heeft. Marken is nog steeds als eiland herkenbaar en het is voelbaar dat wind en water een rol spelen.

Ondanks het feit dat de Zuiderzee het IJsselmeer is geworden en sinds 1957 met een dijk aan het vaste land is geklonken. De bebouwing staat van oudsher op terpen om de voeten droog te houden wanneer het eiland door stormen weer eens werd overspoeld met water. De werven zijn dan ook uniek in het landschap. Houten huisjes staan op de terp zeer dicht op elkaar gepakt met daaromheen de ruimte van het land. Ondanks het alom gewaardeerde karakter zijn er wel degelijk bedreigingen. Heemschut Noord-Holland is gevraagd hierin mee te denken om die bedreigingen het hoofd te bieden. Van de 27 werven die ooit op het eiland aanwezig waren, liggen er eigenlijk nog maar vier los in het landschap. De Wittewerf ligt eigenlijk al door verrommeling van bebouwing rond het parkeerterrein en de supermarkt niet meer mooi vrij in het landschap. Verder worden er allerlei bouwplannen ontwikkeld.

Na de crisis is ook op het eiland behoefte aan woningen voor de eilandbewoners. Uiteraard is dit legitiem maar het is van het grootste belang dat dit secuur gebeurd zonder verdere aantasting van het open karakter rond de werven. Er liggen ook plannen om losse boerderijen meer mogelijkheden te bieden in transformatie naar intensievere bewoning en uitbreidingen toe te staan, waardoor de open ruimte dreigt dicht te slibben. Juist deze typische ligging: huisjes dicht op elkaar en rondom de open ruimte wordt door bouwplannen aangetast. Heemschut zal dit kritisch blijven volgen


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.