Nieuwsbericht

Opinie: Het kerkgebouw als religieus erfgoed: monument of mysterie? door Kees Doevendans

Artikel nav Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. Noch een monumentenstatus, noch de kerk als plaats van geloven is een antwoord op de leegstand van zoveel kerken. De kerk dien je als vastgoed te zien.

De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed werd met een manifestatie in de Grote Kerk van Naarden op 8 december 2016 afgesloten. Heemschut was een van de ondertekenaars van de Agenda en partner in het project. Wat is het resultaat? En hoe nu verder met het religieus erfgoed?

Kees Doevendans, stedenbouwkundige en bestuurslid van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen geeft zijn visie op de toekomst van kerkgebouwen in Nederland. 

Bijdrage van Kees Doevendans: ’Religieus erfgoed: monumentaal of mysterie?

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.