Nieuwsbericht

Oproep: Geef erfgoed een plek in uw verkiezingsprogramma!

Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 (waar ook Heemschut lid van is) vraagt met de Erfgoedagenda 2021 de aandacht voor een zestal grote thema’s waar erfgoed een belangrijke rol bij speelt: Klimaat, Leefomgeving, Digitalisering, Ondernemerschap, Participatie, Inclusie. Erfgoed is het visitekaartje van Nederland, het cement in de samenleving, een hub voor internationale samenwerking en een niet te onderschatten economische factor.

In maart volgend jaar zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In aanloop naar die verkiezingen zijn de politieke partijen nu bezig met het schrijven aan de verkiezingsprogramma's en worden de programma's aan de achterbannen voorgelegd.

Dit is het moment om ook erfgoed een plek in de verkiezingsprogramma's te geven. Daarom roept het Erfgoedplatform op om onderstaand pamflet te lezen en zoveel als mogelijk te verspreiden en onder de aandacht te brengen van de politiek. Want ook na maart volgend jaar is het van groot belang erfgoed, en de zorg daarvoor, bovenaan de politieke agenda te houden!

Download hier het pamflet


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.