Nieuwsbericht

Oud herenhuis Terneuzen nog steeds niet beschermd ondanks toezegging college

Heemschut Zeeland en Heemkundige Vereniging Terneuzen willen dat gemeente Terneuzen eindelijk werk gaat maken van bescherming

Sanering Nieuwstraat Terneuzen

De gemeente Terneuzen bereidt een grote sanering van Nieuwstraat-zuid voor. De verpauperde panden, die al jaren staan te verkommeren moeten op termijn plaatsmaken voor nieuwbouw. De panden in de Terneuzense binnenstad gaan op z'n vroegst eind 2017 of begin 2018 tegen de vlakte. Alleen het Schoolmuseum, een Rijksmonument en een beschermd pand aan de noordkant van de straat blijven gespaard. Heemschut Zeeland en Heemkundige Vereniging Terneuzen vinden dat ook het pand Nieuwstraat 20, jarenlang in gebruik bij zeilmakerij Van der Sneppen, moet worden beschermd.

Waardevol pand

Uit een inventarisatie van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) blijkt dat het oude herenhuis aan de Nieuwstraat zeer waardevol is en behouden zou moeten blijven. Het gebouw werd omstreeks 1820 gebouwd als directeurswoning voor Rijkswaterstaat ten tijde van het aanleggen van het kanaal Gent-Terneuzen. Het is een monumentaal pand, dat samen met de andere panden uit de tweede helft van de 19e eeuw en de Arsenaalkazerne een bijzonder karakteristiek ensemble vormt.

Pogingen tot bescherming

ln het verleden is meermaals geprobeerd om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Er is eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de waarde van het pand. Het gaat om een pre-inventarisatie door de Heemkundige Vereniging Terneuzen in 2006, een adviesrapportage van de Stichting Cultureet Erfgoed Zeeland (SCEZ) in 2008 en het advies van de bond Heemschut in 2011.

ln juni 2011 heeft wethouder Bos Bond Heemschut en de heemkundige vereniging laten weten dat na een aantal gesprekken en intern en uitvoeríg beraad is besloten het college te adviseren het pand alsnog toe te voegen aan de lijst van gemeentelijke monumenten. Vijf jaar later blijkt het pand nog steeds geen enkele vorm van bescherming te genieten. Inmiddels is het Heemschut en de Heemkundige Vereniging ter ore gekomen dat volgens de laatste plannen de voorgevel behouden zou blijven. In de brief vragen we om een schriftelijke bevestiging van dit voornemen en om uitleg waarom de toezegging van de wethouder nog niet is nagekomen.

artikel PZC, 11 juni 2016

Brief Heemschut Zeeland en Heemkundige Vereniging Terneuzen, 25 mei 2016

Heemschut dossier Herenhuis Terneuzen


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.