Nieuwsbericht

Oudeschanskers schieten op schuren-plan

Het overgrote deel van de bewoners (83%) van het oude vestingdorp Oudeschans, gelegen tussen Winschoten en de Duitse grens, is in opstand gekomen tegen de mogelijke bouw van een agro-complex naast de vestinggracht. Het nieuwe complex zou het beschermde dorpsgezicht te zeer aantasten.

Oudeschans is gebouwd in 1593 door graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg tegen de Spanjaarden. Deze schans is 30 jaar ouder dan die van Nieuweschans, een paar kilometer verder naar het oosten. De schans was onderdeel van een verdedigingslinie langs de oostgrens van Groningen en Drenthe. De schansen werden gebouwd op hoogtes in de moerassen van Oost-Groningen om de doorgangen te bewaken. Er is heuse strijd geleverd in 1672 tegen de bisschop van Münster Bernard van Galen, beter bekend als Bommen Berend. In het begin van de 19e eeuw verloor de schans haar militaire functie. Tegenwoordig is het een beschermd dorpsgezicht met, naast de restanten van de vesting, prachtige huizen en boerderijen uit vooral de 19e en begin 20e eeuw.

Het plan, waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast, behelst de bouw van enkele schuren bij een bestaande boerderij, in het schootsveld van de vesting pal naast de gracht. De schuren worden groot en hoog en nemen straks bijna evenveel ruimte in beslag als de vesting zelf. Het open karakter van het schootsveld gaat hiermee verloren.

De bewoners hebben Heemschut Groningen gevraagd zich aan te sluiten bij hun protest. Heemschut heeft een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend bij de gemeente Westerwolde.

Foto: Koos Boertjens (noordinbeeld.nl). 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.