Nieuwsbericht

Overschie verdient een bevaarbare en beleefbare Delftse Schie

Heemschut Zuid-Holland en Museum Oud Overschie hopen dat plannen voor bochtafsnijding nog gewijzigd gaan worden.

Bochtafsnijding Overschie

De provincie Zuid-Holland wil graag de bocht in de Delftse Schie bij Overschie afsnijden. Dat levert de scheepvaart twee minuten tijdswinst op. Daardoor zal de Oost-Abtspolder een eiland worden. Dit poldereiland moet toeristisch en recreatief ontsloten worden. Hiervoor moeten twee lage bruggen komen. Aan weerszijden van de Delftse Schie dienen zachte natuurlijke oevers langs de kaden aangelegd te worden. 

Delfste Schie wordt sloot

Heemschut en Museum Oud Overschie vinden dat met de plannen de prachtige Delftse Schie verwordt tot een sloot. Hiermee wordt  niet alleen het historische beeld van de ontstaansgeschiedenis van Overschie aan de Schiebocht gewist, maar wordt tevens aan Overschie het cultuurhistorische en recreatieve ontwikkelingsperspectief ontnomen. Van behoud door ontwikkeling is geen sprake meer. Boten kunnen niet onder de brug door.

Reactie Heemschut

Ondanks dat de zaak politiek lijkt afgedaan blijven Heemschut Zuid-Holland en Oud Overschie wedijveren voor een goed plan dat rekening houdt met de aanwezige cultuurhistorie.

We zien met een beetje wil nog wel mogelijkheden voor een beweegbare brug. Deze brug past binnen het budget. Daarmee blijft de schie in ieder geval voor de pleziervaart bevaarbaar en blijft het perspectief voor cultuurhistorische en recreatieve ontwikkeling overeind. Ook het uiterlijk van de oever zou Heemschut graag behouden zien in de plannen.

Artikel tijdschrift Heemschut, juni 2016

 

Heemschut dossier Bochtafsnijding


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.