Nieuwsbericht

Panden aan Weesperzijde Amsterdam krijgen voorbescherming

Stadsdeel Amsterdam-Oost heeft de aanvraag van Heemschut in behandeling genomen en is voornemens enkele panden aan de Weesperzijde als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Verzoek tot aanwijzing

Heemschut heeft stadsdeel Oost verzocht om conform de vigerende erfgoedverordening de panden Weesperzijde 4-15 aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Het betreft hier orde 1- panden, en zijn dus stedenbouwkundig en architectonisch van waarde.

Stadsdeel-Oost voonemens tot aanwijzing

Het verzoek van Heemschut is door Stadsdeel-Oost in behandeling genomen. Daarna heeft het Bureau Monumenten van Amsterdam recent een waardenstelling van deze panden, op verzoek van het stadsdeel opgesteld. Inmiddels heeft het stadsdeel het voornemen geuit om de panden aan de Weesperzijde aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat betekent dat er voorbescherming op de panden rust in afwachting van een definitief besluit tot aanwijzing. Ook eigenaren worden gehoord. 

 

Heemschut dossier Weesperzijde


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.