Nieuwsbericht

Pepergasthuis Groningen: bescherm de inboedel als gemeentelijke cultuurgoed

Met vele stadjers maakt ook erfgoedvereniging Heemschut zich toenemend bezorgd over de ontwikkelingen rondom het Pepergasthuis in Groningen.

In een brief aan B&W van de gemeente Groningen wordt gevraagd het maatschappelijke karakter en de (semi-) openbaarheid van het complex te borgen. Daarnaast wordt gevraagd om de erfgoedverordening van toepassing te verklaren op de inboedel van het gasthuis.

 Duidelijk is dat het nooit de bedoeling is geweest dat het gasthuis uitsluitend een woonfunctie zou hebben; door de eeuwen heen heeft het complex naast een woonfunctie ook altijd een maatschappelijke functie gehad. Door de maatschappelijke functie te behouden, blijft ook de (semi-) openbaarheid gegarandeerd.

 De inboedel is in de loop van 600 jaar bijeengebracht; deze omhelst schilderijen, archiefstukken, religieuze voorwerpen, et cetera. Veel van deze goederen zijn onlosmakelijk verbonden met het gasthuis en daarmee met de historie van de stad. Het mogelijk uiteenvallen van deze verzameling dient in onze ogen voorkomen te worden. Er is nu geen bescherming. De erfgoedverordening van de gemeente Groningen biedt de mogelijkheid om verzamelingen en collecties aan te wijzen als beschermd gemeentelijk cultuurgoed of beschermde gemeentelijke verzameling. In het verleden is naast het complex ook de inventaris aan de gemeente toevertrouwd. Het is een historisch waardevolle collectie en dient voor de stad behouden te blijven: de collectie, liefst in haar context, heeft als geheel meer betekenis dan de som der delen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.