Nieuwsbericht

Pingjumer Gulden Halsband een dijk van een monument. Wie volgt?

Het is een unieke stap om een dijklichaam als gemeentelijk monument aan te wijzen. Met de recente aanwijzing van de Pingjumer Gulden Halsband als gemeentelijk monument heeft de gemeente Súdwest-Fryslân een duurzame basis gelegd voor de toekomst van dit bijzondere gebied vlakbij de Kop van de Afsluitdijk. Heemschut Fryslân hoopt op een voorbeeldwerking. Er dreigen nog meer eeuwenoude en waardevolle dijkjes te verdwijnen.

Deze waardering zet de dijk in de spotlights. En dat was van begin af aan de bedoeling. Heemschut heeft in dit langdurige traject intensief meegewerkt met de lokale historische werkgroep om de Pingjumer Halsband op de kaart te zetten. Samen met de gemeente is het traject ingezet om tot aanwijzing als gemeentelijk monument te komen. Vervolgens was het een enorme juridische puzzel om de dijk - in 13 stukjes - aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat is uiteindelijk bijna helemaal gelukt. Slecht één eigenaar maakte bezwaar tegen de aanwijzing.

De waardering van de Halsband als icoon van het gebied in het Masterplan “Gouden Land” gaf net dat extra zetje om tot deze ruimere aanwijzing te komen. Op advies van de monumentencommissie is het te beschermen tracé van deze eeuwenoude dijk uitgebreid met aanliggende polders, vaarten en grasland. Hierdoor ontstonden er meer kansen voor projecten van het masterplan, een coproductie van Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en gemeente. Met de aanwijzing als gemeentelijk monument komt subsidie beschikbaar voor een op biodiversiteit gericht beheer van het dijklichaam. De wandelaars kunnen dan nog meer genieten van de verstilde, bloemrijke dijk. Of midwinter luisteren naar het klokgelui van de Sint Vituskerk in Pingjum waar de traditie van Sint Jansdei in ere is hersteld.

Heemschut Fryslân hoopt dat de aanpak en de aanwijzing van de Pingjumer Gulden Halsband als voorbeeld zal dienen voor behoud van veel andere nog gave, maar bedreigde dijklichamen.

Bijlagen
Aanwijzen Pingjumer Gulden Halsband als gemeentelijk monument
Inschrijving register

Pers
https://sneekernieuwsblad.nl/artikel/1055895/pingjumer-gulden-halsband-krijgt-dan-toch-monumentenstatus.html https://www.lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Met-de-aanwijzing-van-Pingjumer-Gulden-Halsband-heeft-S%C3%BAdwest-er-ineens-dertien-monumenten-bij-25157004.html 
https://peterderuyterlandschap.nl/wp-content/uploads/2018/12/Presentatie-eindbijeenkomst-Pingjum-lres-def.pdf https://erfgoedstem.nl/deel-van-monumentale-pingjumer-halsband-bestaat-niet-meer/ https://balkstercourant.nl/artikel/1095423/deel-pingjumer-halsband-bestaat-niet-meer.html


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.