Nieuwsbericht

Plan voor herstel schade aan Fort bij Velsen

Ruim twee jaar nadat graafmachines in de laatste week van 2021 een deel van een aarden wal van Fort bij Velsen afgroeven, is een vergunning voor het herstel aangevraagd. Het fort is onderdeel van Unesco Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam, een rond 1900 aangelegde fortencirkel rond de hoofdstad. Het resterende deel van het fort is ook rijksmonument.

Het fort bij Velsen is het enige fort van de stelling dat deels is gesloopt. Sterker nog, de sloop, medio jaren tachtig, was de aanleiding voor de provincie Noord-Holland om de hele stelling voor te dragen bij de Unesco.

Onder meer Heemschut drong er twee jaar geleden bij de gemeente Beverwijk op aan de graafwerkzaamheden stil te laten leggen en te gelasten dat de vernielde wallen weer in oude staat moesten worden hersteld. Vastgoedinvesteerder Dick Burger, sinds maart 2022 eigenaar, wil het fort weer in orde brengen. Dat kan niet zonder vergunning en die is inmiddels aangevraagd. De gemeente Beverwijk publiceert de vergunning zodra er een ontwerpbesluit genomen is en doet tot die tijd geen mededelingen.

Heemschut volgt de ontwikkelingen met aandacht en gaat ervan uit dat het herstelplan in nauwe samenspraak met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed tot stand komt. Deze instantie die toezicht houdt op het rijksmonumentenbestand zou kritisch moeten meekijken of alles wel weer wordt zoals het was.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.