Nieuwsbericht

Pleidooi voor Zuid-Hollandse molenerven

Sinds de start van de monumentenzorg, is er aandacht voor behoud en beheer van historische molens. Voor de omgeving en gebouwen die een relatie hebben met een molen is echter lange tijd weinig aandacht geweest, zoals schuren, waslijnen, molenaarswoningen, bakhuisjes en boomgaarden. In Alphen aan de Rijn zijn er echter zorgen.

Het molenerf is vaak gedurende eeuwen ontstaan en kent een historische gelaagdheid. Het geheel van deze elementen vertelt het verhaal van het leven rond de molen.

Heemschut Zuid-Holland is blij dat de Provincie Zuid-Holland een inventarisatie heeft gemaakt van de op molenerven aanwezige structuren. De commissie bepleit bij de Provincie een ruimere subsidieverstrekking, zodat ook het molenerf beter onderhouden kan worden. Molenstichtingen hebben immers hun handen al vol aan beheer en onderhoud van de molen zelf.

Directe aanleiding voor de aandacht van de commissie voor het molenerf zijn de twee woningen bij molens in Alphen aan den Rijn. Deze woningen zijn gebouwd bij de invoering van de woningwet toen wonen in de molens niet meer was toegestaan. De woningen verkeren in slechte staat. Heemschut Zuid Holland roept ook de gemeente op om de woningen te beschermen en ze te onderhouden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.