Nieuwsbericht

Post ’65 gebouwen “schreeuwen” om herbestemming voor huisvesting

Heemschut roept gemeentes en eigenaren van leegstaande ‘Post ‘65’ kantoorgebouwen, scholen, verzorgingstehuizen, bibliotheken en dergelijke in te zetten voor huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en starters op de woningmarkt.

In ons land staan honderden openbare en particuliere gebouwen van grote architectonische en cultuurhistorische waarde leeg. Veel van deze laat-20e eeuwse objecten dreigen zelfs ten prooi te vallen aan de slopershamer. Volgens de landelijke erfgoedvereniging Heemschut zouden, verspreid over het hele land, vele (tien)duizenden woningzoekenden al op korte termijn kunnen worden ondergebracht. Als voorbeelden noemt de erfgoedvereniging: het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag, het STER-gebouw in Hilversum, het Stadsbouwhuis in Leiden, verzorgingstehuis Ny Ylostins in IJlst, het Fläkt-gebouw in Amersfoort, het Centraal Beheer-kantoor in Apeldoorn, het ABN AMRO bankkantoor in Breda (Heusdenhout), Nij Nittersum in Stedum, het Sijthoffgebouw in Rijswijk, Cementrum in Den Bosch en het PEN-dorp in Alkmaar.

Karel Loeff, directeur van Heemschut: “Vanaf de late jaren ‘60 zijn er in Nederland vele bijzondere openbare en kantoorgebouwen gerealiseerd, waarvan er veel nu met sloop worden bedreigd. Dat kan helaas omdat architectuur van na 1965 nog niet door de Monumentenwet wordt beschermd. Deze gebouwen schreeuwen om herbestemming en aanpassing voor bewoning. Hiermee kan al op korte termijn de enorme woningnood onder vluchtelingen, asielzoekers en andere woningzoekenden worden gelenigd, en tegelijkertijd belangrijk 20e eeuws erfgoed voor het nageslacht worden behouden. Wij roepen daarom alle gemeenten en eigenaren van deze panden op om hier snel werk van te maken.”

Het PEN-dorp in Alkmaar. Bijzonder complex uit de periode na 1965. Foto: Wikimedia

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.