Nieuwsbericht

Post '65 in de Stim fan Fryslân

Wat zijn de mooiste Friese gebouwen van na 1965? Via publieksplatform de Stim fan Fryslân roept de provincie Friesland haar inwoners op om mee te denken over jong erfgoed. Heemschut Fryslan is betrokken bij het opstellen van de lijst van voorbeelden. Inwoners kunnen zelf ook nog andere voorbeelden aandragen.

De resultaten van de Stim fan Fryslân zullen worden aangeboden aan de Rijkdienst Cultureel Erfgoed. Deze dienst is verantwoordelijk voor het selecteren van nieuwe rijksmonumenten in de categorie Post ’65. Gebouwen die niet worden geselecteerd als rijksmonument, kunnen wellicht gemeentelijke monumentenstatus krijgen. De provincie Fryslân zal  het opnemen in de cultuurhistorische waardenkaart.

Breed onderzoek naar Friese post ‘65

Heemschut Friesland heeft afgelopen maanden hard gewerkt aan een brede cultuurhistorische verkenning van Post ’65 erfgoed in Friesland. De verkenning kijkt niet alleen naar individuele gebouwen, maar geeft inzicht in brede ontwikkelingen in architectuur en stedenbouwkunde de periode 1965-2000. Naar aanleiding van deze analyse zijn voorbeeldobjecten aangedragen voor de Stim fan Fryslân.

 

Klik hier om mee te denken

Van 31 januari tot 25 februari kunt u erfgoed toevoegen via de Stim fan Fryslân en uw verhaal delen. 

Vanaf 6 maart kunt u ook stemmen op uw favoriete Friese Post ’65 object.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.