Nieuwsbericht

Professor mr. Pieter van Vollenhoven ontvangt Ton Kootpenning van Heemschut

Professor mr. Pieter van Vollenhoven heeft op 1 juni in Kasteel-Museum Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht de Ton Kootpenning

Professor mr. Pieter van Vollenhoven heeft op 1 juni in Kasteel-Museum Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht de Ton Kootpenning in ontvangst genomen. De Ton Kootpenning is de erepenning van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut. De penning is door het bestuur van de vereniging aan de heer Van Vollenhoven toegekend vanwege zijn niet aflatende betrokkenheid en inzet gedurende de afgelopen decennia voor het behoud van het Nederlandse erfgoed.

De penning werd uitgereikt door dr. ir. Frans Brugman, bestuurslid en voorzitter van de commissie Noord-Holland van Heemschut. In zijn laudatio roemde hij diens voorzitterschap van het Nationaal Restauratie Fonds, zijn motiverende aandacht voor de vrijwilligers van de Open Monumentendag, zijn inzet voor de herbestemming van waardevol erfgoed en zijn betrokkenheid bij de bescherming van natuur en landschap.

Pleitbezorger voor het Nederlands erfgoed

Sinds zijn aantreden als voorzitter van het Nationaal Restauratie Fonds media jaren tachtig van de 20e eeuw is Professor mr. Pieter van Vollenhoven een fervent pleitbezorger voor de Nederlandse monumentenzorg. Mede dankzij zijn inzet kwam er een financieringsstructuur voor het onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten en bleven fiscale regelingen voor monumenteigenaren in stand. Toen begin jaren negentig de problematiek van achterstallig onderhoud van de grote monumenten goed zichtbaar werd, heeft hij gehamerd op een Deltaplan voor de monumenten waarmee financiële middelen vrij gemaakt moesten worden voor restauratie. Dat de monumenten en historische binnensteden er in Nederland in deze tijd zo goed bijstaan en mensen graag hierin wonen en vertoeven is dus mede op het conto van de heer Van Vollenhoven te schrijven. De basis voor dit succes is gelegd in de jaren negentig door een vooruitziende en ondernemende geest, aldus de toelichting bij de toekenning.

Ook de inzet voor natuur en landschap door de heer Van Vollenhoven is belangrijk voor de erfgoedwereld. In Nederland is een groot deel van ons landschap immers cultuurlandschap.

dr. ir. Frans Brugman noemde in zijn toespraak tenslotte nog zijn inzet voor de monumentenzorg op de Nederlandse Antillen, waar onder meer dankzij de oprichting van stadsherstel Willemstad en de inzet van het Nationaal Restauratiefonds de afgelopen decennia eveneens veel waardevol erfgoed kon worden behouden en gerestaureerd.

Speech Frans Brugman

 

Foto: de uitreiking op Kasteel Sypesteyn Bron: Heemschut

Bijlage


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.