Nieuwsbericht

Raam van Jan Dijker in kerk Bergen op Zoom na lobby Heemschut behouden

Gemeente wil bijdragen aan redding raam. Heemschut zorgt voor herplaatsing

Kerk Bergen op Zoom

De voormalige kerk van de Goddelijke Voorzienigheid in Bergen op Zoom is sinds 2014 gesloten en wordt gesloopt. Het bestuur van de Lievevrouweparochie heeft tot sloop besloten, omdat er geen andere mogelijkheid is. Helaas is de kerk geen gemeentelijk monument geworden. Een verzoek daartoe door het Cuypersgenootschap  ingediend bij de gemeente is door het college afgewezen. Heemschut Brabant en Cuypersgenootschap zetten zich samen met Stichting Jan Dijker in om de glas-in-loodramen te redden en te herplaatsen.

Glas-in-loodramen

De ramen die Jan Dijker (1913-1993) zelf tot zijn beste werk rekende, dreigen verloren te gaan bij de sloop.  Zijn belangrijkste werk heet het Uitdijend Heelal. Dit venster verbeeldt de schepping in drie taferelen. In het eerste tafereel is de wereldbol te zien in een donkere kleurstelling. Het laatste, lichte en kleurige tafereel verbeeldt de mens als bekroning van de schepping. Het venster is integraal onderdeel van de architectuur en bepaalt zowel het uiterlijk van het interieur als dat van de buitengevel.

Tegenover het Uitdijend heelal heeft Jan Dijker over de hele lengte van de kerkzaal, een kleurrijke, abstracte glaswand laten aanbrengen met een rechthoekige vlakverdeling.

In het priesterkoor van de hoofdkerk staat een tabernakel waarvan het ontwerp ook van de hand van Jan Dijker is. De vorm van de vis is afgeleid van die in de ramen.

Raam gered

Na actie van Heemschut en Stichting Jan Dijker heeft het college van B&W geld vrijgemaakt om een raamwerk te behouden. Het raamwerk van vijf meter bij vijf meter vertegenwoordigt volgens wethouder Arjan van der Weegen een belangrijke cultuurhistorische waarde. Heemschut zorgt voor de herplaatsing.

 

Internetbode, d.d. 19 mei 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.