Nieuwsbericht

Rechtbank Den Bosch schorst sloopvergunning rijksmonument Koningsplein 16 Asten

Beroepen Heemschut Brabant en Stichting Behoud pand Anneke de Bruijn gegrond verklaard.

Afgelopen maandag 16 januari diende bij de rechtbank in Den Bosch de voorziening tot schorsing van de sloop van het monumentale pand Anneke de Bruijn aan het Koningsplein 16 te Asten. De rechtbank schorste de sloopvergunning, en deed gelijk een uitspraak in de bodemprocedure. Hij verklaarde de beroepen van Heemschut Brabant en Stichting Behoud pand Anneke de Bruijn gegrond. De gemeente Asten heeft niet goed het besluit voorbereid, en daardoor heeft ze in de basis geen goede belangenafweging van het monumentale belang kunnen maken. Er ontbreekt een bouwhistorische onderzoek naar de monumentale waarden van het pand. Het college van B&W dient nu het motiveringsgebrek te herstellen. Dit is een tussenuitspraak. Later dit jaar volgt een definitieve uitspraak. Het rijksmonument mag tot die tijd niet worden gesloopt.

Belang bouwhistorisch onderzoek

Het college van B&W van de gemeente Asten is procedureel in gebreken  gebleven door bij aanvang van deze kwestie verzuimd te hebben een goed en grondig Bouw Historisch Onderzoek in te stellen. Hierdoor had veel discussie en kosten rondom het handelen en omgaan met het rijksmonument voorkomen kunnen worden. Het college heeft nooit inzicht gehad in de werkelijke bouwhistorische waarden van het Rijksmonument, doordat er nooit een bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling is opgesteld door een deskundige. Er is evenmin een bouwtechnische inventarisatie opgesteld die inzicht geeft in de technische staat van alle bouw onderdelen. Op basis van de afwezig- heid van deze twee onderzoeken kan geen objectieve afweging worden gemaakt of het pand al dan niet waard is te behouden of technisch behouden zou kunnen worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie die als taak hebben het college over de cultuurhistorische waarden te adviseren heeft meerdere malen in hun advies om de onderzoeken ge- vraagd. Er heeft dus al met al geen zorgvuldige belangenafweging kunnen plaatsvinden door het college, omdat het cultuurhistorische belang niet (onvoldoende) is onderzocht. 

Heemschut Brabant

Heemschut Brabant werkt samen met Stichting Behoud Pand Anneke de Bruijn en Heemkundige Kring De Vonder Asten-Someren. De verenigingen pleiten voor herbestemming. Ze hebben al lang aangedrongen op een bouwhistorisch onderzoek met waardestelling en gedegen bouwtechnisch onderzoek voor een goede belangenafweging tot sloop. Dit wordt nu bevestigd door de rechtbank. 

 

Artikel Peelbelang, 16 januari 2017

 

Heemschut dossier Asten


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.