Nieuwsbericht

Rechter fluit gemeente Groningen terug inzake sloop Finse school

Heemschut en Cuypersgenootschap krijgen in beroep gelijk van de rechter dat besluit niet zorgvuldig is genomen.

Rechter fluit gemeente Groningen terug inzake sloop Finse school

Het sloopplan dat de gemeente Groningen voorhad met één van de twee Finse schooltjes aan de Helper Westsingel is voorlopig tegengehouden door de rechter. De gebouwen zijn rond 1950 opgetrokken van hout in Scandinavische stijl. Van dit type schooltjes zijn er nog een twaalf over, waarvan er twee in de stad Groningen staan. Een dergelijk ensemble is zeldzaam in Nederland. De gemeente wilde één van de twee te slopen, ondanks het feit dat de schooltjes de status hebben van gemeentelijk monument. Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben samen bezwaar gemaakt tegen de sloop.

De rechter gaf de bezwaarmakers op alle punten gelijk. Hij was verbaasd over het ontbreken van een toetsingskader voor de sloop van monumenten in de betreffende verordeningen. Het ontbreken hiervan maakt sloop haast onmogelijk op basis van een uitspraak van de Raad van State. Maar ook als dat kader er wel was geweest, was het voor de rechter niet mogelijk geweest om tot een goed oordeel te komen. De gemeente heeft nagelaten een gegronde afweging van het algemeen belang (het behoud van het monument) en het belang van de aanvrager (de gemeente zelf) te maken. De rechter is van mening dat de gemeente voor zichzelf dezelfde criteria moet hanteren als voor burgers, wanneer het zichzelf een vergunning verleent.

Het schoolgebouw heeft achterstallig onderhoud en de omgeving is verrommeld. De gemeente heeft als eigenaar een voorbeeldfunctie waar het onderhoud van monumenten betreft, zo stelt de rechter. Dat er nu extra kosten zijn is een gevolg van het feit dat er lang geen onderhoud is gedaan. Dit kan geen grond zijn om een monument te slopen. Daarnaast heeft de gemeente het advies van de gemeentelijke monumentencommissie naast zich neer gelegd en heeft ze geen extern contra-advies ingewonnen.

De rechter heeft de gemeente opgeroepen de omissies in de verordeningen aan te vullen. Eventueel kan de procedure tot sloop dan weer opgepakt worden. Heemschut en het Cuypersgenootschap hopen echter dat ze samen met de gemeente tot een passende oplossing kunnen komen, zodat de karakteristieke naoorlogse gebouwen ook voor latere generaties tastbaar aanwezig blijven.

 

Uitspraak rechtbank Groningen, 15 juli 2016

Heemschut dossier Finse school


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.