Nieuwsbericht

Rechter stelt Stichting Beeld en Heemschut in het gelijk inzake aantasting St Jan Roosendaal

Rechter vindt dat de aantasting van de rijksmonumentale kerk moet stoppen.

Schade aan St. Jankerk door te intensief en verkeerd gebruik

Stichting Beeld Roosendaal en Heemschut Brabant hebben in 2011 geconstateerd dat de eigenaar te intensief en verkeerd gebruik maakt van de St-Jankerk in Roosendaal. Daardoor zijn verschillende interieurelementen, waaronder een preekstoel, biechtstoel, altaren en koorhek beschadigd. Daarop zijn de organisaties in gesprek gegaan met de eigenaar om een en ander te herstellen. Toen dit niet gebeurd is, hebben zij de gemeente Roosendaal gevraagd te handhaven. Het college van B&W van Roosendaal hebben besloten te handhaven door de beschadigingen en veranderingen in het interieur middels een omgevingsvergunning te legaliseren. De gemeente gaat dus akkoord met het intensieve en verkeerde gebruik van een voor Roosendaal belangrijk monument.

Uitspraak Rechtbank Breda

Bij de rechtbank betoogden Stichting Beeld en Heemschut dat de gemeente Roosendaal niet had mogen besluiten om het intensieve en verkeerde gebruik door de eigenaar door de vingers te zien. Beide organisaties vinden, dat de door de eigenaar gekozen en door de gemeente vergunde ingrepen, leiden tot aantasting van de monumentale waarden van dit rijksmonument. De rechter stelt de organisaties daarin in het gelijk. Het plaatsen van stalen hekwerken om de preekstoel te beschermen zijn geen goede oplossing volgens de rechter. De omgevingsvergunning wordt op dit onderdeel dan ook geweigerd. De biechtstoelen mogen niet als barmeubel gebruikt worden en dat mag ook niet zo gezien worden. De gemeente dient in de vergunning voorwaarden op te nemen die de biechtstoelen beter beschermen tegen beschadiging of verkeerd gebruik.

Gemeente Roosendaal

Nu de uitspraak er ligt, dienen de gemeente en de gebruiker van het pand om de tafel te gaan zitten en kijken hoe het best en meest zorgvuldig kan omgegaan worden met het interieur van de rijksmonumentale kerk. De gemeente dient ook zorg te dragen dat wat de rechtbank de eigenaar heeft opgedragen te doen, ook gebeurt. 

Stichting Beeld en Heemschut Brabant

Stichting Beeld en Heemschut Brabant zijn bijzonder tevreden dat wat zij toch gelijk hebben gekregen. Er werd zeker in een verder verleden niet goed met de monumentale waarden omgesprongen. Nu we naar de toekomst kunnen kijken hopen beide organisaties in gesprek te komen over andere zaken die spelen zoals het onderhoud aan het orgel, het spuitwerk op de plafonds, het aanbrengen van gordijnen, het ontmantelen van één communiebank, het onttrekken aan het zicht van de zijaltaren en horecaopslag en het beschadigen van de preekstoel. 

Uitspraak Rechtbank Breda, d.d. 12 april 2016

 

Heemschut dossier Sint Jankerk Roosendaal

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.