Nieuwsbericht

Red het laatste gebouw van de wereldtentoonstelling 1913 in Gent

Omdat het dit jaar het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed is, vandaag een ondersteuningsbericht voor een uniek project in Vlaanderen. In Gent bij het UZ Gent werd in 2013 de enige nog bestaande Vlaamse moederschool ontdekt. Dit schoolgebouw werd als standaard schoolgebouw aan het grote publiek voorgesteld tijdens de Wereldtentoonstelling van 1913, een mega-evenement met bijna 10 miljoen bezoekers.

In 2016 stelde het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed vast dat dit schoolgebouw in 1913 het prototype was van de Vlaamse landelijke scholenbouw. Men bedoelt hiermee dat de modelschool van 1913 de eerste vertegenwoordiger is van een gedetailleerd uitgewerkt schoolgebouw voor op het Vlaamse platteland.

Op basis van dit model, van deze 'moule', konden gemeentebesturen of andere scholenbouwers snel en op een betaalbare manier nieuwe scholen bouwen. Dat was ook nodig want in 1914 zou het algemeen verplicht lager onderwijs ingevoerd worden. Door de bouw van een prototype wilde de overheid een standaard schoolgebouw aanbieden waarmee scholenbouwers onmiddellijk aan de slag konden.

Het lopende onderzoek leverde ondertussen al verschillende 'dochterscholen' op: scholen die gebouwd werden vanaf 1913 en die geïnspireerd werden door de model-school van 1913.

Het gebouw wordt nu met de sloop bedreigd. De naastgelegen Aldi wil wat uitbreiden en 7 extra parkeerplaatsen aanleggen en hebben een vergunningsaanvraag voor de sloop van het schooltje ingediend. Hierdoor dreigt binnenkort de afbraak van een uniek stukje Gents werelderfgoed. Nochtans kunnen de plannen ook gerealiseerd worden zonder de sloop van ons cultureel erfgoed!

Volg en steun de reddingsactie via Facebook: Red het laatste gebouw van de wereldtentoonstelling 1913


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.