Nieuwsbericht

Redding en herbestemming glaskunstwerk Amsterdam

De Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut heeft zich met succes ingezet voor de redding en herbestemming van een glas appliquéraam van kunstenaar Hendrik Brouwer (1922-1978). Het betreffende raam uit 1959-1960 is bij de sloop van de Troelstraschool in de wijk Geuzenveld gered.

Vervolgens is het raam onderzocht door glasdeskundige Lisya Bicaci van de TU Delft. Het raam heeft een prominente rol gekregen in haar onderzoek naar het behoud van appliquéramen uit de wederopbouwperiode, die na enkele decennia vaak in matige conditie zijn. Dit heeft te maken met de lijmsoorten die in de jaren vijftig en zestig zijn gebruikt. Het raam behoort tot de vroegste nog bestaande appliquéramen en vertegenwoordigt een grote kunsthistorische waarde. Op basis van de bevindingen van Lisya is een restauratieplan opgesteld en vervolgens een nieuw thuis voor het raam gevonden in de Louis Bouwmeesterschool in de wijk Slotervaart. In deze recent verbouwde school uit de vijftiger jaren heeft het gerestaureerde kunstwerk een plek gekregen in een nieuw trappenhuis.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.