Nieuwsbericht

Renovatie van Aireywoningen in Slotermeer in Amsterdam-Nieuw West is begonnen

Eerste resultaten van redding Heemschut, Cuypersgenootschap en Prowest, en bewoners ziet er veelbelovend uit!

Na een strijd van ruim zes jaar door bewoners, het stadsdeel Nieuw West, Heemschut Amsterdam, Cuypersgenootschap en ProWest is door de eigenaar, woningbouwvereniging Eigen Haard, in 2015 besloten om dertien woonblokken aan de Burgemeester de Vlugtlaan te Slotermeer te renoveren. De woonblokken zijn begin jaren vijftig gebouwd met behulp van het zogenaamde aireysysteem. De 221 woningen en bedrijfsruimten zijn echter dringend aan verbetering toe. De woningen zijn tochtig, gehorig en bewoners hebben te maken met veel ongemakken die alleen met een fikse ingreep zijn te herstellen. In 2016 is dan ook met de eerste fase gestart van de renovatie van 80 Aireywoningen. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit.

 
Bijzondere Aireywoningen

Het aireybouwsysteem, in Engeland door Sir Edwin Airey ontworpen, is na de oorlog in Nederland ingevoerd om snel grote aantallen woningen te kunnen realiseren. In diverse steden werden dergelijke aireywijkjes gerealiseerd. Anno 2015 zijn de meeste verdwenen of zwaar verminkt. Heemschut Amsterdam zet daarom in op behoud van de resterende aireywoningen in de hoofdstad. De waarde van de dertien blokken te Slotermeer is groot, vooral ook vanwege hun plek in de wijk. De blokken vormen het hart van een beschermd stadsgezicht, het Van Eesterenmuseum. Slotermeer behoort volgens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed tot de top van het Nederlandse wederopbouwerfgoed. Een verminking van deze bijzondere tuinstad is nu voorkomen. Heemschut blijft betrokken bij de aireywoningen. Het is van belang dat de blokken met respect voor de oorspronkelijke architectuur worden gerenoveerd. Renovatie heeft als voordeel dat het goedkoper is en er meer betaalbare woningen beschikbaar blijven. De grootte van de woningen blijft gelijk, maar ze worden comfortabeler en energiezuiniger.

Meer informatie Aireybouwsysteem

Heemschut dossier Aireywoningen


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.