Nieuwsbericht

Restauratie voor bijzonder wederopbouwkunstwerk in Kollum

In de afgelopen jaren heeft Heemschut zich ingespannen voor het behoud van een sgraffito van Just Halbertsma te Kollum. Het werk uit 1958 is gemaakt voor de Christelijke LTS Johannes Bogerman en toont de ontwikkeling van Kollumerland.

Vanwege materiaalschaarste maakte in de wederopbouwperiode het sgraffito een bloei door. Een sgraffito is een wandkunstwerk opgebouwd uit meerdere lagen gekleurd pleisterwerk. Op het moment dat het pleisterwerk nog nat is krast men in de pleister de voorstelling. Bij dat werk worden de verschillende kleurlagen weer zichtbaar gemaakt. De techniek is veel toegepast in de scholen, ziekenhuizen en andere openbare of semi-openbare gebouwen. Als gevolg van verwaarlozing en sloop zijn veel naoorlogse sgraffiti inmiddels verloren gegaan.

Met het frisse kleurgebruik en de geabstraheerde vormentaal is het kunstwerk te Kollum zeer kenmerkend voor de naoorlogse jaren. Voor Friesland heeft dit werk een grote zeldzaamheidswaarde. Omdat het werk sterk in verval was heeft Heemschut bij de gemeente Noardeast-Fryslân aangedrongen op restauratie. Hoewel de toekomst van het voormalige schoolgebouw nog onzeker is heeft de gemeente ons advies overgenomen, vooral ook om verder verval te voorkomen. In mei 2022 is het werk door Eveline Pars en Johan van den Eede gerestaureerd. Over enige tijd wordt duidelijk welke nieuwe invulling het gebouw krijgt.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.