Nieuwsbericht

Resten middeleeuws Slot Oostende te Goes worden weer zichtbaar in nieuwbouw

Heemschut Zeeland tevreden met restauratie van het oude deel van Oostende. Fraaie basementen van zuilen zijn weer zichtbaar.

Herontwikkeling Slot Oostende

Van het oude slot Oostende, ook wel Torenburg genoemd, in het centrum van Goes zijn tot in deze tijd nog resten bewaard gebleven. Onder de waardevolle monumentale onderdelen in het complex bevinden zich een kelder met kruisribgewelven en op twee verdiepingen een oude ridderzaal. Ze dateren uit de periode rond 1300-1400. De gemeente Goes had al in 2008 plannen om tot een herontwikkeling te komen in dit gebied met gebruikmaking van de archeologische resten van Slot Oostende. Uitgangspunt was een toeristische versterking van de stad. Dat liep op niets uit. In 2015 diende zich een nieuwe partij aan die nieuwbouw wilde plegen op deze locatie en er een hotel en een restaurant met brouwerij wilde vestigen. 

 

Standpunt Heemschut Zeeland

De Erfgoedvereniging Heemschut heeft in maart 2016 zich georiënteerd op de plannen voor herontwikkeling van Slot Oostende in Goes, met name de ruimtelijke onderbouwing die ten grondslag ligt aan de gevraagde omgevingsvergunning. Heemschut heeft aan de gemeente Goes en eigenaren gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken voor uitdiepen van de vloer van de kelder met gewelven en herstel historische vloer in de Ridderzaal. Daar is gehoor aan gegeven.

 
Toekomst

Inmiddels is het oude deel van het slot gerestaureerd en is een stukje nieuwbouw gepleegd. Op 7 februari as. zal het restaurant met brouwerij feestelijk geopend worden. Daarna zal de winkel en het hotel in april volgen. Er is zelfs een stichting Historisch Slot Oostende om de geschiedenis beleefbaar te maken. Al met al een mooie aanwinst voor Goes.

 

Brief Heemschut aan gemeente Goes, 16 maart 2016

PZC, 8 januari 2017

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.